Automatisert måling av blodsukker

Ny telemedisinsk løsning kan gjøre hverdagen lettere for barn med diabetes type 1 og deres familier.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets målgruppe er personer med diabetes type 1, spesielt barn og ungdom.

Prosjektet skal utvikle et automatisert system for trådløs overføring av blodsukkerdata fra målgruppen til pårørende og helsepersonell. Ved å teste ut dette systemet vil man oppnå kunnskap om hvordan målgruppen, pårørende og helsepersonell reagerer på og forholder seg til bruk av mobilt monitoreringsutstyr og kontinuerlig data om blodsukkernivå. Det vil også bli vurdert hvorvidt og hvordan konseptet kan videreføres etter at prosjektperioden er over. Systemet kan på sikt være egnet også for diabetes type 2 og andre aldersgrupper.

Formålet til prosjektet er å demonstrere og evaluere et system som kan gi barn og ungdom større frihet, pårørende større trygghet og helsepersonell bedre grunnlag for å gi råd og medisinere målgruppen til å oppnå bedre helse.

Prosjektets tre hovedmål:

  1. Utvikle et automatisert system for trådløs overføring av blodsukkerdata fra målgruppen til pårørende og helsepersonell
  2. Oppnå kunnskap om hvordan målgruppen, pårørende og helsepersonell reagerer på og forholder seg til bruk av mobilt monitoreringsutstyr og kontinuerlig data om blodsukkernivå
  3. Vurdere mulighetene for videreføring av konseptet og utvikling av kravspesifikasjon for en slik videreføring.

Finansiering

Prosjektet har fått økonomisk støtte av Sosial- og helsedirektoratet.

Mer informasjon om prosjektet

Les også om prosjektet på Sosial- og helsedirektoratets web-sider
NRK Troms: Måler blodsukker via data
Computerworld - Trådløs måling av blodsukker
Sluttrapport 179 KB