logo

Digital hjemmeoppfølging: Deltakere

Redaksjonskomiteen på webinarserien om digital hjemmeoppfølging består av:

Eirin Rødseth og Siri Bjørvig

Norwegian Centre for E-health Research

Hilde Sørli

Sunaas sykehus


University of Agder

Carina Kolnes


Denne siden er sist oppdatert:

29.01.2024