Digital hjemmeoppfølging: Deltakere

Redaksjonskomiteen på webinarserien om digital hjemmeoppfølging består av:

Eirin Rødseth, Henriette Nybakke og Siri Bjørvig

Norwegian Centre for E-health Research

Hilde Sørli

Sunaas sykehus

Santiago Martinez

University of Agder

Tone Bye

Livsglede for Eldre

Denne siden er sist oppdatert:

25.08.2021