logo

Digital hjemmeoppfølging

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Tjenesten er organisert sammen med kommunene og målgruppen er kronisk syke pasienter. For at de skal få digital hjemmeoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. Mobile helseverktøy – såkalt m-helse, har lignende teknologi med apper og sensorer. Men i motsetning til digital hjemmeoppfølging, kan disse brukes av alle.

Følg vår webinarserie om digital hjemmeoppfølging her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-hjemmeoppfolging

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging i praksis – Larvik kommune deler sine erfaringer

Hvordan går en kommune over fra et prosjekt om digital hjemmeoppfølging til vanlig drift? Larvik kommune beskriver hvordan de er organisert, samhandler med relevante aktører og utfører tjeneste.

06.05.2022

Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

Du har sikkert selv opplevd kommunikasjonsproblemer i et videomøte når det blir forsinkelse mellom det som blir sagt og det du hører. Utfordringen blir enda større når pasienten og legen ikke snakker samme språk og en tolk kommer inn i bildet. Webinaropptak om skjermtolking i helsevesenet.

22.04.2022

Digitale helsetjenester for alle - hva må til?

Det er ofte glansbildet av digitale helsetjenester som promoteres, men hva med alle menneskene som blir digitalt ekskludert? Dette webinaret satt søkelyset på forskningsbaserte tiltak for at flere pasienter, pårørende og innbyggere kan benytte seg av digitale helse- og velferdsløsninger.

08.04.2022

Økt trygghet og mestring med digital hjemmeoppfølging

Kronisk syke pasienter som får digital hjemmeoppfølging føler økt trygghet og mestring av egen sykdom. Dette er noen av funnene som presenteres i den ferske sluttrapporten fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. På dette webinaret fortalte Helsedirektoratet om det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, Oslo Economics presenterte hovedfunnene fra evalueringen, og Oslo kommune delte noen av kommunens erfaringer.

16.03.2022

Sykehuset pleier koronapasienter hjemme

Alt lå til rette for å etablere digital hjemmoppfølging ved Sørlandet sykehus da koronapandemien kom til Norge. Somatisk klinikk delte erfaringene sine om lærdom underveis og hvordan de fikk digital hjemmeoppfølging av koronapasienter til å være en del av den normale driften i avdelingen.

11.03.2022

Kreftpasienter og digital hjemmeoppfølging

Behandlingsplanen til en kreftpasient må følges nøye. Men hvis pasienten opplever bivirkninger kan det hende at de ikke er i stand til å gjennomføre den neste behandlingen. Løsningen ved Sykehuset Østfold er digital hjemmeoppfølging.

25.02.2022

Videotrim for eldre er bra, både fysisk og sosialt

Kvænangen kommune er vakker, men det er lang vei til nærmeste nabo, butikk og helsetjenester. Derfor tester kommunen ut videokommunikasjon for eldre. Møt Tove og Ole, og se hvordan prosjektet bidrar til bedre trivsel og mestring i eget hjem.

23.02.2022

Kunnskapsbaserte helsetjenester - erfaringer med mini-metodevurdering

Alle vil ha sikre helsetjenester. I tillegg må vi vite at metodene som brukes virker, hvor mye de koster, at de er etiske forsvarlige og, ikke minst, mulig å innføre. Mini-metodevurdering gir oss et bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger ved innføring av nye metoder og helsetjenester. Hvordan kan mini-metodevurdering brukes på din helseinstitusjon?

11.02.2022

Barrierer og holdninger til velferdsteknologi og e-helse i Bodø kommune

Bodø kommune har lang fartstid innen velferdsteknologier og digital hjemmeoppfølging. Hva er hemmeligheten bak et suksessfullt prosjekt og en smidig overgang til drift?

28.01.2022

Pasientsentrerte helsetjenester

For de aller sykeste av oss er et ukoordinert helse- og omsorgstilbud, i verste fall livsfarlig.

03.12.2021

Skrivende terapeut

Asynkron behandling av psykiske lidelser var temaet på et webinar innen digital hjemmeoppfølging 19. november.

19.11.2021
    4 5 6