logo

Digitale helsetjenester for alle - hva må til?

Det er ofte glansbildet av digitale helsetjenester som promoteres, men hva med alle menneskene som blir digitalt ekskludert? Dette webinaret satt søkelyset på forskningsbaserte tiltak for at flere pasienter, pårørende og innbyggere kan benytte seg av digitale helse- og velferdsløsninger.

Digitale helsetjenester for alle - hva må til?
Margunn Aanestad, Kristin Skeide Fuglerud og Kristin Kjæret presenterte forskning om og brukernes erfaringer med digitalt utenforskap.

Gode poenger om digital inkludering

Kristin Skeide Fuglerud om universell utforming:

Skal du ha full uttelling av bærekraftige digitale helsetjenester, må de være universelt utformet. På den måten når vi også de gruppene som har ekstra behov for helsetjenester.

Kristin Kjæret om opplæring:

Universell utforming er ikke nok. Det krever også at de som bruker teknologien får opplæringen som trenges for å bli digitale borgere. Man må ha teknologikompetanse i tillegg til pedagogisk kompetanse for å kunne gi den opplæringen. Dette må skje så fort som mulig fordi man må ha lært teknologien for å kunne bruke den. Her har kommunene et særlig ansvar. Samtidig må man huske på de ikke-digitale borgerne. Vi kan ikke kreve at alle kan det digitale.

Margunn Aanestad om ansvar:

Digitalt utenforskap er ikke et naturfenomen. Det er et skapt problem. Det er våre valg som produserer dette, enten man er politiker, teknologidesigner, privat person eller tjenesteyter. Det ligger et ansvar på oss alle.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

Flere og flere helsetjenester ytes ved bruk av digital teknologi, både ved sykehuset og i kommunen. Vi som tilbyr slike løsninger, har et lovpålagt ansvar for å tilrettelegge for og bygge opp digitale ferdigheter blant brukerne våre. Mange brikker må på plass før man kan logge på helsenorge.no eller delta i en videokonsultasjon: fysisk tilgang, opplæring, universell utforming, med mer.

På dette webinaret møter du forskere som på ulikt vis har arbeidet med digitalt utenforskap i praksisfeltet. Du får høre om hvordan de forstår og forsker på utenforskap og om mulige tiltak for å løse noen av utfordringene som dukker opp. Du vil også få høre erfaringer fra synshemmede eldre som har deltatt i prosjekt om digital inkludering.

Presentasjon ved

  • Margunn Aanestad, professor ved Universitetet i Agder og faglig leder ved Senter for e-helse
  • Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker og leder for faggruppen Digital inkludering ved Norsk Regnesentral, og Førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kristin Kjæret, rådgiver i interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund