Webinar: Digitale helsetjenester for alle - hva må til?


Det er ofte glansbildet av digitale helsetjenester som promoteres, men hva med alle menneskene som blir digitalt ekskludert? Dette webinaret setter søkelyset på forskningsbaserte tiltak for at flere pasienter, pårørende og innbyggere kan benytte seg av digitale helse- og velferdsløsninger.

Margunn Aanestad og Kristin Skeide Fuglerud presenterer forskning om digitalt utenforskap.
Margunn Aanestad og Kristin Skeide Fuglerud presenterer forskning om digitalt utenforskap.

Påmelding

Tidspunkt: 8. april klokken 08.15-09.00, via Zoom.

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Flere og flere helsetjenester ytes ved bruk av digital teknologi, både ved sykehuset og i kommunen. Vi som tilbyr slike løsninger, har et lovpålagt ansvar for å tilrettelegge for og bygge opp digitale ferdigheter blant brukerne våre. Mange brikker må på plass før man kan logge på helsenorge.no eller delta i en videokonsultasjon: fysisk tilgang, opplæring, universell utforming, med mer.

På dette webinaret møter du forskere som på ulikt vis har arbeidet med digitalt utenforskap i praksisfeltet. Du får høre om hvordan de forstår og forsker på utenforskap og om mulige tiltak for å løse noen av utfordringene som dukker opp. Du vil også få høre erfaringer fra synshemmede eldre som har deltatt i prosjekt om digital inkludering.

Presentasjon ved Margunn Aanestad, professor ved Universitetet i Agder og faglig leder ved Senter for e-helse, Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker og leder for faggruppen Digital inkludering ved Norsk Regnesentral, og Kristin Kjæret, rådgiver i interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.