Webinar: Barrierer og holdninger til velferdsteknologi og e-helse i Bodø kommune


Hvordan gikk det da Bodø kommune skulle innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging? Se på opptaket fra webinaret.

Anette Skogstad og Vibeke Tellmann delte erfaringer fra Bodø kommune angående velferdsteknologi og e-helse.
Anette Skogstad og Vibeke Tellmann delte erfaringer fra Bodø kommune angående velferdsteknologi og e-helse.

Opptak

Se på opptaket på YouTube.

Hør på opptaket på Podbean. Podkasten finnes også på Apple Podcasts og Spotify - søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

Bodø kommune har over flere år hatt fokus på velferdsteknologi og e-helse. I dette webinaret vil du få høre litt om erfaringene med innføring og idriftsetting av forskjellige løsninger i kommunen. Det vil være fokus på barrierer som oppstår ved endring og igangsetting av nye tjenester og løsninger. Spredning av velferdsteknologi og innføring av digital hjemmeoppfølging vil brukes som eksempel.

Presentasjon ved Anette Skogstad og Vibeke Tellmann, begge er rådgiver i Bodø kommunes forvaltning og utviklingsteam for eHelse.

Anette Skogstad er utdannet sykepleier og har siden 2018 har hun jobbet som rådgiver i Bodø kommunes forvaltning og utviklingsteam for eHelse. Der jobber hun blant annet med forvaltning av kommunens elektronisk pasientjournal og har vært ansvarlig for spredningsprosjektet innenfor trygghet og mestring.

Vibeke Tellmann er utdannet sykepleier og har siden 2014 har hun jobbet som rådgiver i Bodø kommunes forvaltning og utviklingsteam for eHelse. Der jobber hun med forskjellige utprøvninger og utviklingsprosjekter innenfor helse, der blant annet utprøvningen av Digital hjemmeoppfølging.