logo

Kunnskapsbaserte helsetjenester - erfaringer med mini-metodevurdering

Alle vil ha sikre helsetjenester. I tillegg må vi vite at metodene som brukes virker, hvor mye de koster, at de er etiske forsvarlige og, ikke minst, mulig å innføre. Mini-metodevurdering gir oss et bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger ved innføring av nye metoder og helsetjenester. Hvordan kan mini-metodevurdering brukes på din helseinstitusjon?

Kunnskapsbaserte helsetjenester
Karin Borgen og Helene Arentz-Hansen ga en innføring i mini-metodevurdering.

Koronapandemien har lært oss hvor viktig det er å ha solide godkjenningsprosesser før vaksiner og andre legemidler tas i bruk. Teknologi som skal inn i helsetjenesten må vurderes på samme måte for å sikre trygg klinisk bruk. På dette webinaret blir vi kjent med "mini-metodevurdering" og hvordan den kan bidra til å kvalitetssikre grunnlaget for valg av helseteknologier.

Webinaret vil handle om formålet til mini-metodevurdering, hva den egner seg til, hvordan den foregår og erfaringsdeling. Mini-metodevurdering er et aktuelt verktøy for både sykehus og kommuner.

Presentasjon ved Karin Borgen, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus og Helene Arentz-Hansen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Karin Borgen er spesialrådgiver i Direktørens stab på medisin, helsefag og beredskap ved Oslo universitetssykehus. Hun er interessert i kunnskapsbasert praksis generelt, mini-metodevurdering og lokale faglige dokumenter spesielt. Dessuten har hun interesse for utvikling, forbedring og organisering av kunnskapsbaserte praksis i helsetjenesten, inkludert metodevurdering og lokale faglige dokumenter (retningslinjer, med mer) i sykehus.

Helene Arentz-Hansen er utdannet biolog fra Universitetet i München og har doktorgrad i immunologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber nå som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Der er hun prosjektleder for den Nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".