Webinar: Kreftpasienter og digital hjemmeoppfølging


Behandlingsplanen til en kreftpasient må følges nøye. Men hvis pasienten opplever bivirkninger kan det hende at de ikke er i stand til å gjennomføre den neste behandlingen. Løsningen ved Sykehuset Østfold er digital hjemmeoppfølging.

Andreas Stensvold og kollegene hans sørger for kontinuerlig oppfølging av kreftpasientene ved Sykehuset Østfold.
Andreas Stensvold og kollegene hans sørger for kontinuerlig oppfølging av kreftpasientene ved Sykehuset Østfold.

Opptak

Se på opptaket på YouTube.

Hør på opptaket som podkast på Podbean. Eller søk etter "Norwegian Centre for E-health Research" på Apple Podcasts eller Spotify.

Tema

Sykehuset Østfold har utviklet en løsning for å følge opp kreftpasienter mens de er hjemme mellom behandlingene på sykehuset. Utvalgte pasienter har fått en app der de kan chatte med sykepleiere, samt sende inn oppdateringer om helsen sin og eventuelle bivirkninger fra kreftbehandlingen. Tilbakemeldingene har vært positive, og hjemmeoppfølgingen bidrar til at pasientene får tettere oppfølging og er i bedre stand til å gjennomføre planlagte behandlinger.

Erfaringer og planen for veien videre presenteres av Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold.

I hjemmeoppfølgingsappen kan kreftpasienten kartlegge symptomer og registrere målinger som blodtrykk, puls og temperatur. De kan også sende bilder, hvis det er aktuelt, og all informasjonen blir lagt inn i deres journal. Sykepleiere har ansvar for daglig oppfølging av innkomne meldinger og umiddelbar håndtering av alvorlige registreringer. Innovasjonsprosjektet "Nyskapende pasientforløp" går nå over i normal drift ved Kreftavdelingen. Metoden for digital hjemmeoppfølging er aktuell for flere pasientgrupper.

Hjemmesykehus, spesialisthelsetjenester i hjemmet og pasientrapporterte data omtales i strategidokumenter og planer, som Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023). Sykehuset i Østfold er ett av sykehusene som har jobbet grundig over lang tid for å få dette til.