Økt trygghet og mestring med digital hjemmeoppfølging

Kronisk syke pasienter som får digital hjemmeoppfølging føler økt trygghet og mestring av egen sykdom. Dette er noen av funnene som presenteres i den ferske sluttrapporten fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. På dette webinaret fortalte Helsedirektoratet om det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, Oslo Economics presenterte hovedfunnene fra evalueringen, og Oslo kommune delte noen av kommunens erfaringer.

Siw Helene Myhrer, Susanna Sten-Gahmberg og Hanne Eggen delte lærdom fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Siw Helene Myhrer, Susanna Sten-Gahmberg og Hanne Eggen delte lærdom fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Tema

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjennom flere år bidratt til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi i helsetjenesten. Oslo kommune er en av kommunene som har deltatt i utviklingen og testingen av ulike modeller for digitale tjenesteforløp. Anbefalingen fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er at vi bør satse videre på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Oslo kommune deler ideer om hvordan vi kan få dette til. I tillegg til de praktiske erfaringene fra Oslo kommune og deres brukere, vil dette webinaret inneholde presentasjoner fra Oslo Economics om resultater fra evaluering av digital hjemmeoppfølging og fra Helsedirektoratet om prosjektet generelt.

Presentasjon ved seniorrådgiver Siw Helene Myhrer fra Helsedirektoratet, manager Susanna Sten-Gahmberg fra Oslo Economics og prosjektleder Hanne Eggen fra Bydel Grünerløkka i Oslo kommune.

Prosjektet har publisert flere rapporter og en video om arbeidet sitt:

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".