logo

Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

Du har sikkert selv opplevd kommunikasjonsproblemer i et videomøte når det blir forsinkelse mellom det som blir sagt og det du hører. Utfordringen blir enda større når pasienten og legen ikke snakker samme språk og en tolk kommer inn i bildet. Webinaropptak om skjermtolking i helsevesenet.

Tolk i videokonsultasjoner
Anne-Margrethe Linnestad og Jessica Hansen diskuterte tolkeutfordringene og -mulighetene på videomøte mellom lege og pasient.

Gode poenger om skjermtolking

Anne-Margrethe Linnestad understreker at vi må huske at å tolke er et fag. Det er ikke bare bare. Gode forberedelser er viktige: hvem snakker man med? Hvilken teknologi skal brukes?

Jessica Hansen mener at det ikke er hvilken som helst teknologi som burde brukes. Altså, ikke bruk et mobilkamera med edge-dekning som kun viser halve ansiktet. Bruk kvalitetsteknologi og kvalifiserte tolker.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

Videokonsultasjoner med fastlegen eller spesialist har absolutt sine fordeler, men det er ekstra krevende å være en tolk i en slik situasjon. Det kan være forsinkelser, folk snakker i munnen på hverandre og hvis kameravinkelen er feil, går man glipp av ikke-verbal kommunikasjon. Det er viktig informasjon som deles mellom pasient og helsepersonell. Derfor er det kritisk at alle følger noen spilleregler slik at tolketjenesten gir best resultat.

Ergoterapispesialist Anne-Margrethe Linnestad ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Jessica Hansen ved Høgskolen i Østfold deler deres tips om skjermtolking på dette webinaret.

Les mer om dette temaet i den teknologiske rapporten Skjermtolking – et spørsmål om organisering eller teknologi?