logo

Digital hjemmeoppfølging

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Tjenesten er organisert sammen med kommunene og målgruppen er kronisk syke pasienter. For at de skal få digital hjemmeoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. Mobile helseverktøy – såkalt m-helse, har lignende teknologi med apper og sensorer. Men i motsetning til digital hjemmeoppfølging, kan disse brukes av alle.

Følg vår webinarserie om digital hjemmeoppfølging her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-hjemmeoppfolging

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging

Kommunen sitt ansvar for digital hjemmeoppfølging

Kommunene bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging, men har ikke ansvar for dette alene! Hvordan kan nasjonale myndigheter hjelpe alle på vei? Hvilken rolle bør sykehusene og fastlegene ha?

27.01.2023

Unge pårørende: Psykisk helsehjelp på video

Hva mener unge om å få psykisk helsehjelp på video? Her får du deres synspunkter på fleksibilitet, trygghet og om det er til hjelp.

05.12.2022

Trygghet etter utskrivelse fra sykehus ved digital hjemmeoppfølging

På sykehuset har du som pasient et kunnskapsrikt sikkerhetsnett av helsepersonell. Hjemme igjen etter behandling kan mange kjenne seg utrygge og savne støtte. Digital hjemmeoppfølging kan dekke dette tomrommet og øke livskvaliteten din. Se på webinaropptaket.

18.11.2022

Tech-shopping: Hvordan lykkes med offentlig privat samarbeid?

Ikke vær engstelig når du må skaffe teknologi til digital hjemmeoppfølging! Som offentlig instans er det mye å hente på å samarbeide med private aktører. Norway Health Tech gir deg tipsene du trenger til enklere innovasjons- eller anskaffelsesprosesser.

04.11.2022

Får vi lov til å gjøre noe som helst?

Regelverket for å behandle helsedata kan virke firkantet. Hvordan kan en kommune eller et sykehus allikevel komme videre med digitalisering i helse?

21.10.2022

Digital hjemmeoppfølging - virker det?

Hvordan vet vi om digital hjemmeoppfølging virker? Hva hvis gevinstene oppstår andre plasser enn der vi får økt innsats? Hva er bra nok, og for hvem?

10.10.2022

Hjemmesykehus - en frisk idé

Borte er bra, men hjemme er best. Oslo universitetssykehus tilbyr sykehusoppfølging til pasienter i deres egne hjem. OUS Nevroklinikken delte erfaringene sine på dette webinaret.

23.09.2022

Samhandling for en ny fremtid

Hva må til for at velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal fungere best mulig i kommunene? E-helse Vestland er et prosjekt hvor alle kommunene i fylket går sammen for å møte fremtidens e-helse. Et av nøkkelordene til prosjektet er erfaringsdeling.

09.09.2022

Digital inkludering - et brukerperspektiv

Pensjonistforbundet og Blindeforbundet representerer en stor andel av brukerne som har utfordringer ved bruk av digitale helsetjenester. De delte deres erfaringer og snakker om veien videre på dette webinaret.

08.06.2022

Det generelle i det spesielle – Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging

Det kan være svært komplekst å sette i gang med teknologier for digital hjemmeoppfølging, men vi vil gjerne få det til. Da kan et teoretisk rammeverk for implementering være et godt hjelpemiddel.

23.05.2022

Digital poliklinikk - følger opp personen, ikke diagnosen

Å flytte helsetjenester hjem til folk kan gi flere positive effekter. Forskere studerer pasienter som har ulike diagnoser, for å undersøke nytten av å kommunisere via en app med helsepersonell. I denne saken er forsker Heidi Holmen ved Oslo universitetssykehus og prosjektleder Anna Hurrød i Dignio intervjuet.

17.05.2022
    3 4 5 6