Det generelle i det spesielle – Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging


Det kan være svært komplekst å sette i gang med teknologier for digital hjemmeoppfølging, men vi vil gjerne få det til. Da kan et teoretisk rammeverk for implementering være et godt hjelpemiddel.

Kari Dyb ga et sosiologisk innblikk i implementering av helseteknologier.
Kari Dyb ga et sosiologisk innblikk i implementering av helseteknologier.

Hva er viktigst for deg som kommune?

- Prøv å ikke ha alt for høye forventninger. Prøv litt realitetsorientering. Ulike rammeverk kan hjelpe dere. Det er ingen fasit, men et rammeverk kan peke på hvor utfordringene kan være. Utfordringene er ikke nødvendigvis på tilstand eller teknologien - de ligger på et annet nivå. Det er viktig å forankre prosjektet i organisasjonen og få til samarbeid, sier Kari Dyb.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

For å ta i bruk en ny teknologi i helsevesenet er det ofte et spørsmål om "bruk eller ikke bruk?" Spørsmålet er vel egentlig ikke så enkelt likevel.

Sosiolog Kari Dyb presenterer NASSS, som er et teoretisk rammeverk for å forstå implementering av teknologier, med eksempler fra digital hjemmeoppfølging i Norge. Alle situasjoner er spesielle, men de har også mye til felles. Uansett om du jobber i en kommune eller på et sykehus, kan du bruke NASSS til å planlegge, følge opp og evaluere en implementering.

Presentasjon ved seniorforsker Kari Dyb fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Les mer om bruk av NASS i helsesektoren i fagartikkelen Adopt, adapt, or abandon technology-supported person-centred care initiatives: healthcare providers’ beliefs matter.