logo

Unge pårørende: Psykisk helsehjelp på video

Hva mener unge om å få psykisk helsehjelp på video? Her får du deres synspunkter på fleksibilitet, trygghet og om det er til hjelp.

Unn S. Manskow, Tone H. Mebust, Marianne V. Trondsen og Frøydis Eidheim holder foredrag om videobasert terapi til unge som har en forelder med alkohol eller andre rusproblemer.
Unn S. Manskow, Tone H. Mebust, Marianne V. Trondsen og Frøydis Eidheim holder foredrag om videobasert terapi til unge som har en forelder med alkohol eller andre rusproblemer.
Alt i alt, rapporterte brukerne positive erfaringer med å benytte videosamtaler i terapi. Under hele forskningsprosessen hadde vi medforskere som representerte brukerne. Det var høyst verdifull!

Presentasjon ved seniorforskere Marianne V. Trondsen og Unn S. Manskow fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, sammen med brukerrepresentant Tone H. Mebust og nasjonal leder for Blå kors kompasset, Frøydis Eidheim.

Tidspunktet for dette forskningsprosjektet kunne ikke vært bedre. Rett før koronapandemien stengte landet inngikk Nasjonalt senter for e-helseforskning et samarbeid med Blå Kors kompasset. Sammen ville de forske på et nytt, planlagt videobasert tilbud. Tilbudet ville gi hjelp og støtte til unge pårørende i familier med rusproblematikk.

Videotilbudet har nå eksistert siden mars 2020. Hvordan erfarer de unge å få støtte og hjelp over video? Hvordan opplevde terapeutene den brå overgangen fra fysisk til videobasert oppfølging av brukerne i forbindelse med koronapandemien?

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".