Får vi lov til å gjøre noe som helst?


Regelverket for å behandle helsedata kan virke firkantet. Hvordan kan en kommune eller et sykehus allikevel komme videre med digitalisering i helse?

To foredrag om erfaringer og tips for behandling av helsedata.
To foredrag om erfaringer og tips for behandling av helsedata.

Ja! Vi får lov til å gjøre ganske mye

Jan Gunnar Broch, seksjonssjef ved Direktoratet for e-helse, og Lars Martinsen, stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus, ga oss konkrete tips til hvordan vi kan jobbe med helsedata uten å bryte loven. Ja, vi får lov til å ta i bruk nye teknologier, men vi må gjøre det på riktig vis.

Ikke prøv å gå under radaren. Det er sjeldent en god idé.

Broch viste til flere veiledninger og faktaark som er spesielt relevant for deg som jobber med digital hjemmeoppfølging. Martinsen fulgte opp med erfaringer fra prosjekter fra kommunen.

Når prosjektet begynner å se på informasjonssikkerhet og personvern, er det på tiden å ringe en venn. I kommunen er det aktuelt å rådføre deg med personvernombudet. Personer som jobber med IT kan være aktuelle rådgivere. Man kan også lene på andre miljøer, for eksempel et sykehus, som har gjort lignende arbeid.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".