logo

Hjemmesykehus - en frisk idé

Borte er bra, men hjemme er best. Oslo universitetssykehus tilbyr sykehusoppfølging til pasienter i deres egne hjem. OUS Nevroklinikken delte erfaringene sine på dette webinaret.

Hjemmesykehus - en frisk idé
Elisabeth Dreier Sørvik og Lotte Sandberg Larsen fortalte hvordan Oslo universitetssykehus driver digital hjemmeoppfølging.

-Ikke gi opp!

Elisabeth Dreier Sørvik og Lotte Sandberg Larsen understreker hvor viktig det er å få alle med når du skal drive med digital hjemmeoppfølging.

-Det kan være vanskelig, men ikke gi opp! Få med deg ledelse, klinikkere, kommuneansatte, Helsedirektoratet, alle! Særlig ledelsen er viktig for å få til resultater og fremdrift, slår de fast.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Mer info

Oslo universitetssykehus (OUS) har satt seg mål om at flere pasienter skal tilbys mer av spesialistbehandlingen hjemme, enten i deler av eller hele behandlingsforløpet. Flere klinikker har allerede flere tjenester etablert, mens andre initiativ er under planlegging eller utprøving. Dette er noe sykehuset satser tungt på, og kaller prosjektet sitt for OUS Hjemme.

Nevroklinikken har kommet godt i gang med behandling hjemme hos flere av sine pasientgrupper. På webinaret vil du høre om de digitale pasientforløpene som er igangsatt i klinikken.

Presentasjon ved spesialrådgiver Elisabeth Dreier Sørvik og konsulent Lotte Sandberg Larsen ved Oslo universitetssykehus.

Elisabeth Dreier Sørvik er utdannet samfunnsviter, spesialrådgiver Teknologi- og innovasjonsklinikken og prosjektleder for OUS sin satsing på hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging – OUS Hjemme.

Lotte Sandberg Larsen er konsulent for Nevroklinikken Stab. Lotte er utdannet sykepleier og jobber i Nevroklinikken for klinikkens arbeid med digitale pasientforløp, digitalisering og innovative prosjekt.