logo

Kommunen sitt ansvar for digital hjemmeoppfølging

Kommunene bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging, men har ikke ansvar for dette alene! Hvordan kan nasjonale myndigheter hjelpe alle på vei? Hvilken rolle bør sykehusene og fastlegene ha?

Elisabeth Djønne, Siw Helene Myhrer og Kristin Bang forteller om de nasjonale myndighetenes arbeid med digital hjemmeoppfølging.
Elisabeth Djønne, Siw Helene Myhrer og Kristin Bang forteller om de nasjonale myndighetenes arbeid med digital hjemmeoppfølging.
Når vi jobber med utvikling av tjenester, må alle aktører være med i prosessen. Hvis vi jobber med samhandling, fungerer det dårlig hvis f.eks. kommunen eller sykehuset prøver å finne ut hvordan andre aktører bør agere. Vi må sitte rundt det samme bordet. Erfaring viser at det bidrar til bedre forståelse for hverandres arbeidssituasjon og til bedre samarbeid. Dette er til beste for pasientene.


Basert på nasjonale og kommunale prosjekter, anbefaler Helsedirektoratet følgende:

  1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging.
  2. Før oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet.
  3. Personer med kroniske lidelser eller behov for langvarig oppfølging, med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste.

Den nasjonale e-helsestrategien (2023) har lignende mål:

  • Innbygger har i samarbeid med helsepersonell mulighet for å tilpasse når, hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester utføres, og flere tjenester ytes hjemme hos pasienten.
  • Flere bor hjemme lenger ved bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Dette bidrar til økt trygghet, mestring og evne til å ivareta egen helse.

Hvordan skal vi gjøre om målene til praksis? Bli med på webinar for å få med deg hvordan Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse bidrar til vellykket innføring av digital hjemmeoppfølging.

Presentasjon ved

  • Siw Helene Myhrer, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  • Elisabeth Djønne, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  • Kristin Bang, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Relevante lenker