Webinar: Samhandling for en ny fremtid


Hva må til for at velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal fungere best mulig i kommunene? E-helse Vestland er et prosjekt hvor alle kommunene i fylket går sammen for å møte fremtidens e-helse. Et av nøkkelordene til prosjektet er erfaringsdeling, og dette fikk vi høre mer om på webinaret 9. september.

Kari Eidnes Bjørkheim la frem hvordan E-helse Vestland klargjør seg for fremtiden.
Kari Eidnes Bjørkheim la frem hvordan E-helse Vestland klargjør seg for fremtiden.

Samhandling og samforstand

- Vi har mange aktører, derfor er det viktig med samhandling og samforstand. Vi må snakke sammen og ha en felles forståelse for hva vi vil få til, sier prosjektleder Kari Eidnes Bjørkheim.

E-helse Vestland er et flerårig prosjekt for å styrke kompetansen om velferdsteknologi i fylkene. -Det er et stort potensial i velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, men vi må samarbeide tverrfaglig, dele kunnskap og være visjonære hvis vi skal ha vesentlige gevinster, fortsetter Bjørkheim.

Bjørkheim og kollega Kjell Olav Bondevik delte kommunenes erfaringer så langt på dette webinaret. Hvilke nye tanker har de gjort seg? Hvordan får de til tverrfaglig samarbeid mellom kommunene, sykehus og næringsliv?

Opptak

Se på opptaket på YouTube.

Hør på opptaket som podkast på Podbean. Eller søk etter "Norwegian Centre for E-health Research" på Spotify eller Apple Podcasts.