Digital hjemmeoppfølging: Webinarer

Kommende webinarer

Webinarer holdes annenhver fredag i høst med oppstart kl 08:15. Påmeldingslenker legges ut en uke i forveien.

  • Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien - 24. september
  • Agders erfaring med digital hjemmeoppfølging under pandemien - 8. oktober
  • Digital sårbehandling og samhandling - 22. oktober
  • Pasientsentrerte team – samhandling og video - 5. november
  • Deltakelse på EHIN: Vi oppsummerer høsten med åpen diskusjon og refleksjon. - 9/10. november
  • Emeistring – asynkron digital behandling - 19. november
  • Digital divide og sosial ulikhet - 3. desember

Psykisk hjelp til unge og videokonsultasjon

Reidar Hjermann, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Sykehuset i Vestfold og tidligere barneombud, åpnet vår nye webinarserie om digital hjemmeoppfølging 10. september 2021.

 

Nasjonalt senter for e-helseforskning planlegger en webinarserie om digital hjemmeoppfølging. Gjennom webinarserien ønsker vi å legge vi til rette for formidling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging.

Webinarserien skal være en felles møteplass for primær- og spesialisthelsetjeneste og FoU-miljø. Vi planlegger ca to webinarer i måneden, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere.

Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

Gjennom webinarserien får vi innsikt i arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin forskning, og brukerorganisasjonene vil bringe inn brukerstemmen.


Velkommen på webinar!

Eirin Rødseth, Henriette Nybakke og Siri Bjørvig

Norwegian Centre for E-health Research

Hilde Sørli

Sunaas sykehus

Santiago Martinez

University of Agder

Tone Bye

Livsglede for Eldre

For mer informasjon, kontakt:

Denne siden er sist oppdatert:

13.09.2021