logo

Hva er rett og galt i digital hjemmeoppfølging?

For å kunne bidra til et godt samfunn må vi ta oss tiden til å reflektere over hvilke verdier vi prioriterer. For eksempel må sikkerheten til en helseteknologi veies opp mot trygghet og frihet.

Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig digital hjemmeoppfølging?

Webinar: Etisk forsvarlig e-helse
Trond Røed Pettersen og Leonora Bergsjø forsker på etisk risikovurdering av ny teknologi.
Ja, det er lovlig. Men er det klokt?
Er det denne veien vi vil at helsetjenesten skal gå? Er dette en teknologi som støtter opp om målene vi har for et godt samfunn?

I arbeidet med digital hjemmeoppfølging har det lenge vært fokus på effektive og funksjonelle digitale løsninger, og mindre fokus på de etiske aspektene. Hvordan kan vi sikre at løsningene blir etisk forsvarlige? Dette vil Leonora og Trond belyse i denne presentasjonen om digital etikk.

Som eksempel på etisk arbeid med digital hjemmeoppfølging bruker de prosjektet eHjerteRehab, hvor det utvikles og testes en ny løsning for rehabilitering for hjertepasienter. Leonora leder arbeidspakken om etikk i prosjektet og Trond er prosjektkoordinator.

Leonora Bergsjø, PhD, er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder/Senter for e-helse. Hun forsker på digital etikk og etisk risikovurdering av ny teknologi. Bergsjø er med i flere tverrfaglige prosjekter, blant annet om digital hjemmeoppfølging.

Trond R. Pettersen, PhD, er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie og postdoktor ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Han forsker på medikamentetterlevelse hos pasienter med koronar hjertesykdom.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".