logo

Hvordan ta imot store mengder trygghetsalarmer?

Ring 113 eller bruk alarmen?

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning!

Webinar: Responssenter ved veiskillet
Linda Cecilie Grøndal-Eeles forsker på tjenesteinnovasjon i kommunale responssentre.

Tre viktige poenger

  • Hva er definisjonen på en trygghetsalarm, og når skal den brukes?
  • Hvilken vei skal responssentrene gå? Hvordan skal vi få hevet kompetansen og bruke kompetansen vi allerede sitter på?
  • Helsepersonell trenger bedre verktøy i sitt daglige arbeid. Vi trenger beslutningsstøtteverktøy for å viske ut forskjeller.

Tema

De 110 000 norske innbyggere som har trygghetsalarm får forskjellig informasjon om hva de kan og burde bruke alarmen til. Og når alarmen går ved responssenteret, hvem skal svare og eventuelt rykke ut?

Når vi lever hjemme lengre, blir kommunale responssentre stadig mer relevante. Enn så lenge er det uenighet om protokoller og den optimale måten å organisere tjenesten på.

Vi kikker på ny forskning om tjenesteinnovasjon på responssentre.

Presentasjon ved stipendiat Linda Cecilie Grøndal-Eeles, Universitetet i Sørøst-Norge.

Linda Cecilie Grøndal-Eeles er sykepleier og har jobbet i pre-hospitale tjenester som AMK og ambulansen. Hun brenner for kvalitet i akutte tjenester, og dette gir henne det perfekte grunnlaget for å forske på responssentre.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".