logo

Omsorg i endring - nye roller og oppgaver

For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunene ha fokus på de nye oppgavene og rollene som oppstår. Enklere sagt enn gjort. Hvordan få det til i praksis?

Webinar: Nye roller og oppgaver
Gunn Hilde Rotvold forsker på kommunenes innføring av velferdsteknologi.
Det overordnet nivået i kommunen må ta lokalt eierskap til prosessene om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Hva må til når kommuner integrerer velferdsteknologi i deres helse- og omsorgstilbud? For å finne svar på det, har vi utført en dybestudie innen styring, strategi og ledelse.

Erfaringer fra fem norske kommuner beskriver en omfattende og kompleks innføringsprosess. Koordinering er et viktig nøkkelord. Vi må i tillegg styrke ledernes kompetanse, og de må ha godt eierskap til endringene.

Presentasjon ved stipendiat Gunn Hilde Rotvold ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".