logo

Samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging

Nytt år, nye webinarer. Vi begynner med Helsedirektoratet, og temaet er oppstart av Helseteknologiordningen og status for spredning av digital hjemmeoppfølging.

Webinar: Samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging
Per Ludvig Skjerven og Siw H. Myhrer holder webinar om samarbeid om helseteknologi og digital hjemmeoppfølging.
Vi som helsepersonell må ta aktiv del i utviklingsarbeid. Vi må være med og endre arbeidsprosessene for å bli en effektiv og god del av hvordan vi yter helsetjenester og følger opp pasientene basert på deres behov.

Fra 1.1.2024 har Helseteknologiordningen tatt over stafettpinnen etter Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Prosjektene i spredning av digital hjemmeoppfølging som løper ut 2024 er derfor en del av Helseteknologiordningen fra 1.1.2024.

Per Ludvig Skjerven som er ansvarlig for Helseteknologiordningen og Siw H. Myhrer som er prosjektleder for spredning av digital hjemmeoppfølging begge ansatt i Helsedirektoratet, tar oss igjennom oppstart av Helseteknologiordningen, status for spredning av digital hjemmeoppfølging og hvilken betydning dette kan ha for kommuner og deres samarbeidspartnere.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".