logo

Digital hjemmeoppfølging

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Tjenesten er organisert sammen med kommunene og målgruppen er kronisk syke pasienter. For at de skal få digital hjemmeoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. Mobile helseverktøy – såkalt m-helse, har lignende teknologi med apper og sensorer. Men i motsetning til digital hjemmeoppfølging, kan disse brukes av alle.

Følg vår webinarserie om digital hjemmeoppfølging her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-hjemmeoppfolging

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging

Samling: Forskning om digital hjemmeoppfølging

Bli med på nyoppstartet forskningsnettverk om digital hjemmeoppfølging!

25.09.2023

Med video jobber legevaktsentralen ikke lenger i blinde

Det er ikke alt som er lett å formidle over telefonen. En videosamtale kan gi legevaktsentralen verdifull, visuell informasjon om helsen din.

Se på opptak om bruk av videokonsultasjon på legevaktsentralen og hvilken betydning dette har for pasient og helsepersonell.

19.09.2023

Mellom profesjonell distanse og medmenneskelig nærhet

Sosiale medier krever et enkelt og engasjerende budskap. Men en medisinsk eller psykologisk tilstand kan være alt annet enn enkel. Hvordan kan pasienter og helsepersonell navigere i disse nye digitale farvannene?

28.08.2023

Helsepersonellkommisjonen og fremtidens helsetjenester i kommune-Norge

Denne våren har Helsepersonellkommisjonen grundig dokumentert at det ikke er nok folk til å levere like gode helsetjenester i fremtiden. Hva betyr mangelen på arbeidstakere for en kommune langt nord i verden?

På webinaret 16. juni så vi på fremtidens helsetjenester fra kommunenes perspektiv.

06.06.2023

Likeverdige partnere i helsefellesskapene

Kommuner og sykehus må dra i samme retning for pasientens beste. Hvordan kan helsefellesskapene hjelpe til?

15.05.2023

Demens og jakten på det auto-magiske

Rundt de demenssyke er det altfor lite som løser seg på magisk vis. Men når teknologien fungerer som den skal, er det en nesten magisk trygghet for både brukeren, pårørende og helsepersonell.

Se på opptak av webinar om riktig teknologi til rett tidspunkt for personer med demens.

18.04.2023

Radikal omstilling i kommunene er i gang

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i mange land og regioner i Europa. Økningen i antall eldre og mangelen på helsepersonell gjør at kommunene må omstille seg kraftig for å klare å levere helse- og omsorgstjenester til alle. Realitetsorientering, systemtenkning og ny teknologi skal bidra til å håndtere utfordringene.

10.04.2023

Finn veien gjennom jungelen av helseapper

Det finnes apper som hjelper deg å mestre stress og kroniske smerter, gå ned i vekt, trene og mye mer. Hvilke apper er forskningsbasert og til å stole på?

Finn veien gjennom jungelen av helseapper her!

16.03.2023

Hvordan "måle tempen" på helsetilstand og livskvalitet?

Det pasienten sier om formen sin fra dag til dag, er vesentlig informasjon for at digital hjemmeoppfølging skal lykkes. For å få til en best mulig tjeneste, kan helsepersonell på sykehus og i kommune støtte seg på forskningsbaserte skjemaer og spørsmål.

Finn ut mer om Patient Reported Outcome Measures (PROM).

10.03.2023

En ny måte å drive poliklinikk på

I Kristiansand finner du en brukerstyrt poliklinikk. Personer med HIV har ofte behov for ekstra konfidensialitet, mestring og erfaringsdeling. Dette har blitt tatt på alvor av sykehuset.

Se på webinaropptak om digital oppfølging.

24.02.2023

Våkn opp! Miljøvennlig e-helse

Er det virkelig bedre for planeten å møte pasientene dine på nettet enn å kjøre rundt i hele byen?

Hvordan kan vi identifisere og måle miljøkonsekvensene av digitale helsetjenester?

10.02.2023
    2 3 4 5