logo

Mellom profesjonell distanse og medmenneskelig nærhet

Sosiale medier krever et enkelt og engasjerende budskap. Men en medisinsk eller psykologisk tilstand kan være alt annet enn enkel. Hvordan kan pasienter og helsepersonell navigere i disse nye digitale farvannene?

Webinar: Profesjonell distanse og medmenneskelig nærhet
Martin Engebretsen forsker på hvordan helsearbeidere kan forene god helseinformasjon med popularitet på sosiale medier.
Du skaper en personlighet som folk blir kjent med over tid. Dette bygger tillit hos følgerene. Jeg mener det er en effektiv form for helseinformasjon og rådgivning. Det kan selvfølgelig ikke erstatte noen av de etablerte formene for helsehjelp.

Du er ikke alltid en pasient. Med digital hjemmeoppfølging blir du forhåpentligvis oftere hjemme enn på sykehuset. Dermed kan du også være mer deg selv. Men hvordan får du svar når du har spørsmål om tilstanden din og spesialisten på sykehuset eller i kommunen ikke er tilgjengelig? Du begynner å lete på nettet så klart.

I helsevesenet er man opptatt av profesjonalitet, distanse og taushetsplikt. Dette passer ikke alltid like godt på sosiale medier, der man forventer nærhet, personlighet og humor. Det kan også bli krasj dersom man forenkler komplekse medisinske og psykologiske tilstander for mye. Hvordan kan hvermansen vite at informasjonen man ser på sosiale medier er korrekt og forskningsbasert? Hvordan kan helsepersonell dra nytte av de nye formidlingsmetodene for å spre god informasjon på en forståelig og troverdig måte?

Presentasjon ved professor Martin Engebretsen ved Universitetet i Agder.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".