Helsepersonellkommisjonen og fremtidens helsetjenester i kommune-Norge


Denne våren har Helsepersonellkommisjonen grundig dokumentert at det ikke er nok folk til å levere like gode helsetjenester i fremtiden. Hva betyr mangelen på arbeidstakere for en kommune langt nord i verden?

På webinaret 16. juni så vi på fremtidens helsetjenester fra kommunenes perspektiv.

Webinar: Tid for handling i kommune-Norge
Magne Nicolaisen drøfter noen tanker om betydningen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport for kommunene.
I fremtiden blir det færre ansatte per pasient. Skal vi lykkes med å rigge fremtiden, må vi satse mer på lavterskeltilbud og bygge de gode samfunnene. Ensomhet er den største årsaken til at eldre får behov for helse- og omsorgstjenester. En kommune kan ikke løse ensomhet for alle innbyggerne sine. Men som samfunn, kan vi bidra til å løse ensomhet.


Rapporten «Tid for handling» som Helsepersonellkommisjonen leverte i februar mener at Norge må redusere behovet for arbeidskraft innenfor helse og omsorg.

På vegne av kommunen sin, setter Magne Nicolaisen utfordringsbildet i et større perspektiv. Han mener at rapporten tegner et alvorlig bilde av fremtiden som vil kreve at vi tenker nytt og radikalt. Digital hjemmeoppfølging er kun ett av mange tiltak.

Det vil være behov for arbeidskraft på andre områder enn helse i fremtiden, for eksempel innen det grønne skiftet og forsvar. Det kan også være vanskelig å rekruttere folk til avsidesliggende strøk. Nicolaisen er enig i rapportens påstand at vi ikke kan hente arbeidskraft fra utlandet for å dekke over behovene. Noe annet må til.

Presentasjon ved Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør helse og omsorg, Tromsø kommune.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".