En ny måte å drive poliklinikk på


I Kristiansand finner du en brukerstyrt poliklinikk. Personer med HIV har ofte behov for ekstra konfidensialitet, mestring og erfaringsdeling. Dette har blitt tatt på alvor av sykehuset.

Se på webinaropptak om digital oppfølging.

Webinar-plakat med Ellen Ersfjord, Kim Fangen og Hege Mari Johnsen.
Hvordan ønsker personer som lever med humant immunsvikt-virus (HIV) å bli fulgt opp av sykehuset?
Det er viktig å få med brukerne, få til samskaping mellom pasient og fagfolk. Hva er behovet? Hvilke tilbud skal ligge der?


De nye HIV-medisinene har gjort livet lettere for mange å leve med sykdommen sin. Det er nå langt mindre behov for pasientene å reise til sykehuset. Hvilke ønsker hadde pasientene til oppfølging fra medisinsk poliklinikk?

Basert på tilbakemeldingene Sørlandet sykehus Kristiansand fikk i 2012, har de blitt en brukerdrevet poliklinikk og endret metodene for oppfølging. Digital oppfølging har kommet på plass i form av et forberedelsesskjema, dialogmeldinger og videokonsultasjon mellom pasient og helsepersonell, samt et likepersonsnettverk der pasienter kan treffe andre i samme situasjon på video. Både personer med HIV, helsepersonell, merkantil- og IKT-personell var involvert i utviklingen av løsningen. Intensjonen var å samskape en løsning som også kunne videreføres til andre pasientgrupper.

Universitetet i Agder har gjennomført forskning relatert til innføringen av digital oppfølging for personer med HIV. De har undersøkt hvordan pasientene opplevde bruk av den piloterte digitale løsningen og hvilke forventinger og behov de hadde til digital oppfølging fra medisinsk poliklinikk. De arrangerte også et samskapingsverksted hvor hensikten var å komme frem til enighet mellom alle involverte parter i det digitale pasientforløpet om hvordan tilby en best mulig digital oppfølging.

Presentasjon ved:

  • Kim Fangen, erfaringskonsulent, Sørlandet sykehus
  • Hege Mari Johnsen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
  • Ellen Ersfjord, postdoktor, Universitetet i Agder

På dette webinaret vil du både få innsikt i hvordan digital oppfølging av personer med HIV fungerer i praksis og hva forskningen kan fortelle oss om veien videre.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".