Demens og jakten på det auto-magiske


Rundt de demenssyke er det altfor lite som løser seg på magisk vis. Men når teknologien fungerer som den skal, er det en nesten magisk trygghet for både brukeren, pårørende og helsepersonell.

Se på opptak av webinar om riktig teknologi til rett tidspunkt for personer med demens.

Webinar: Demens og jakten på "auto-magi"
Monika Gullslett og Mina Gerhardsen presenterte om velferdsteknologi for personer med demenslidelser og deres pårørende. Kreditering: Hasse Berntsen og Ilja C. Hendel
Vi trenger mye mer automagi rundt personer med demens. Vi kan ikke basere oss på at personer med demens har en perm med helseopplysningene sine. Dette er kanskje gruppen som trenger velferdsteknologi mest - fordi de er så sårbare.

Velferdsteknologi kan varsle om en person med demens har falt eller gått seg bort. Dette er en ekstra hjelp for helsepersonell og en trygghet for pårørende og brukere. Men, det forutsetter at teknologien virker som den skal, og kommer på plass tidlig nok.

Presentasjon ved generalsekretær Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og professor Monika Knudsen Gullslett, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Sørøst-Norge.

På opptaket vil du få høre om erfaringene til pårørende og brukere. De forteller om deres behov og ønsker for velferdsteknologi for personer med demens. Hvordan kan vi få hverdagen til å bare virke?

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".