logo

Digital hjemmeoppfølging

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Tjenesten er organisert sammen med kommunene og målgruppen er kronisk syke pasienter. For at de skal få digital hjemmeoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. Mobile helseverktøy – såkalt m-helse, har lignende teknologi med apper og sensorer. Men i motsetning til digital hjemmeoppfølging, kan disse brukes av alle.

Følg vår webinarserie om digital hjemmeoppfølging her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-hjemmeoppfolging

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging

Pasienter kan dele viktig info via mobilen

Fordelen med teknologien er at pasientene kan rapportere om helsetilstanden sin uansett hvor de er.

02.01.2019

Nye muligheter med velferdsteknologi

Utvikling og implementering av velferdsteknologi har gått fort de siste årene, og fortsetter i enda høyere tempo. Derfor er det behov for mer kunnskap om feltet!

07.12.2018

Pasienten i sentrum

Hvordan sørger vi for at det er pasienten som er i sentrum, når helsetjenester gis? Professor Gro Berntsen og hennes kolleger vil finne det ut, og må bryte ned noen siloer på veien.

05.09.2018

Hjemmeovervåkning for KOLS-pasienter kan gi færre innleggelser

Med ny teknologi kan pasientene selv utføre tester som viser om sykdommen har blitt verre eller ikke.

17.08.2018

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.

15.03.2018

På hjemmebesøk med iPad

- Hei, Erna, det er hyggelig å se deg igjen! Hvordan går det med skuldra? Kan du vise meg hvor langt du kan strekke opp armen? Kan sykepleieren heve iPaden litt så jeg kan se bedre?

30.03.2016
    6