Hjemmeovervåkning for KOLS-pasienter kan gi færre innleggelser


Med ny teknologi kan pasientene selv utføre tester som viser om sykdommen har blitt verre eller ikke.

Kols-pasient. Foto: Colourbox
Kols-pasient. Foto: Colourbox

Mange KOLS-pasienter sliter med at de må reise til sykehuset for kontroller og at de ofte blir innlagt.

Nå viser forskning gode resultater for bruk av et apparat som overvåker sykdommen hjemme hos pasienten selv. Apparatet Resmon Pro kan bidra til at de aller sykeste pasientene får være lenger hjemme og i tillegg redusere antall sykehusinnleggelser.

– Vår forskning viser at Resmon Pro kan hjelpe de aller sykeste pasientene, sier forsker Paolo Zanaboni ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).

Sammen med kollega Trine Bergmo og italienske kollegaer har han evaluert effektene av teknologien.

Undersøkelsen er en del av et stort EU-prosjekt.

Testing av pusten hjemme

Vanligvis må KOLS-pasienter dra inn til sykehuset for å utføre en pustetest, der de puster hardt inn, og helsepersonell måler hvor sterkt og hardt de klarer å puste ut.

Testen kan ikke gjøres alene, siden helsepersonellet samtidig må måle kapasiteten. Det kan bli vrient for pasienter som er alene hjemme og må overvåke seg selv.

– Resmon Pro er mindre krevende siden pasienten ikke trenger å ta de store pustebevegelsene. De kan ta testen selv hjemme i stua, forteller Zanaboni.

Beskriver symptomene for pasienten

Målet med apparatet er å forhindre at sykdommen blir verre.

Et vanlig problem hos KOLS-pasienter er at de opplever symptomene på forverring for seint, siden det kan være vanskelig å beskrive dem med ord. Men i stedet for å måtte svare på hvordan de føler seg, måler apparatet pasientens faktiske tilstand.

– Når pasienten puster inn i apparatet, måler maskinen fysiske variabler og lungekapasitet. Det vil stå svart på hvitt om det er en forverring eller ikke, forteller Zanaboni.

Paolo Zanaboni. Foto: Lene Lundberg
Paolo Zanaboni. Foto: Lene Lundberg

De sykeste pasientene

Studien ble utført med 330 pasienter som ble tilfeldig delt inn i to grupper.

Pasientene hadde flere sykdommer i tillegg til KOLS, som kronisk hjertesvikt, søvnproblemer eller høyt blodtrykk.

Dette er litt mer komplekse pasienter enn de med kun KOLS. Pasientene hadde fra moderat til svært alvorlig grad av sykdommen. Det er fire alvorsgrader, der de med den «letteste» diagnosen ikke var med i studien.

Pasientene i hjemmeovervåkningsgruppen måtte bruke maskinen hver dag. Målingene ble sendt til sykehuset, og dataene ble brukt av forskerne til å måle effekten. Pasientene i kontrollgruppen fikk kun vanlig oppfølging.

Varslet helsepersonell

Dersom verdiene falt da pasientene pustet inn i apparatet, gikk alarmen hos helsepersonellet. Dermed kunne de finne ut om pasienten var i ferd med å bli sykere. De ringte opp pasienten, ba ham ta medisin eller ikke og anbefalte eventuelt å legge ham inn på grunnlag av testresultatene.

– Poenget var å finne ut tidlig om det var en forverring, siden pasientene ofte ikke kjenner det selv, forklarer forskeren og legger til:

– Jo tidligere du oppdager at pasienten har blitt verre, jo lettere er det å behandle det. De kan dermed bli raskere friske, noe som reduserer antall innleggelser.

Færre innleggelser

Teknologien var effektiv for de sykeste pasientene som tidligere hadde vært ofte innlagt. Det betyr at det i framtiden vil gi mest effekt å bruke apparatet for den gruppen som har mange sykehusinnleggelser. Her så forskerne nemlig en stor nedgang i nye innleggelser.

Disse pasientene hadde færre og kortere sykehusinnleggelser, noe som i sin tur ga færre kostnader for sykehuset.

Teknologien som ble utprøvd i prosjektet, var en prototype. Det er nå patentert og solgt til mange europeiske land, men foreløpig ikke til Norge. Forskerne håper det skal komme hit, slik at også norske KOLS-pasienter kan få bedre hjelp.

– Det er kostnader å spare også fordi bruk av teknologien gir færre innleggelser. Det vil selvsagt koste å drifte disse apparatene, men det vil bety mye for de aller sykeste KOLS-pasientene, sier Zanaboni.

Referanse:

Walker, P. P. m.fl: Telemonitoring in COPD: The CHROMED Study, a Randomized Clinical Trial. American journal of respiratory and critical care medicine. (2018)
(sammendrag) doi: 10.1164/rccm.201712-2404OC