logo

Pasienten i sentrum

Hvordan sørger vi for at det er pasienten som er i sentrum, når helsetjenester gis? Professor Gro Berntsen og hennes kolleger vil finne det ut, og må bryte ned noen siloer på veien.

Pasient Sigurd Stenersen. Skjermbilde fra video av Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Pasient Sigurd Stenersen. Skjermbilde fra video av Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Gro Berntsen er professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder prosjektet 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap. Målet er å utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Mange har kroniske sykdommer og lever med disse lenge. Da trenger de hjelp på ulike steder og av flere aktører i spesialist- og primærhelsetjenesten – også i sitt eget hjem.


Gro Berntsen.

- Teknologi kan hjelpe oss til å gi innbyggerne bedre helsehjelp, med utgangspunkt i deres unike situasjon, sier Gro Berntsen.

- For eksempel kan en pasient med KOLS eller hjertesykdom få oppfølging ved at han er hjemme og har en videosamtale med legen.

Gjennom 3P-prosjektet skal de skaffe kunnskap, som kan bidra til å forandre et profesjonssentrert helsesystem til et pasientsentrert system.

- Og det er ingen liten utfordring! Det utfordrer faggrupper og ikke minst den eksisterende helsetjenesten som har en profesjons-sentrert siloorganisering, fastslår Berntsen.

Film med pasient

Forskerne vil høre innbyggernes stemmer og erfaringer. Derfor har de blant annet laget en film med Sigurd Stenersen i Harstad. Han forteller om hvordan det er å være pasient med behov for hjelp fra flere aktører.

Se videoen her:


Prosjektpartnere

Nasjonalt senter for e-helseforskning har flere prosjektpartnere: Sørlandet Sykehus HF, Helse Stavanger HF, Universitetet i Agder og Universitetet i København. Partene har ulike prosjekter som de henter erfaringer fra.

- Det er mye tverrfaglig kunnskap å hente fra de forskjellige stedene, noe som er gunstig. En ser på spørsmålene fra ulike perspektiver, sier Berntsen.

Forskerne vil blant annet utvikle et "veikart" for helseledere, som viser hvordan vi kan få en forbedret helsetjenestemodell for pasienter med langvarige og sammensatte behov.

I tillegg ser de på hvordan det kan gis E-støtte for tverrfaglige team, og spør pasienter om deres opplevelser. De etablerer også et nettverk for å dele erfaringer mellom pasienter, helsepersonell, forskere, helseadministratorer og helsemyndigheter.