logo

På hjemmebesøk med iPad

- Hei, Erna, det er hyggelig å se deg igjen! Hvordan går det med skuldra? Kan du vise meg hvor langt du kan strekke opp armen? Kan sykepleieren heve iPaden litt så jeg kan se bedre?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykepleieren er hjemme hos pasienten og har behov for fysikalske råd. Hun kobler fysioterapeuten opp på videokonferanse. Sånn kan et hjemmebesøk hos en nyutskrevet pasient foregå. Spesielt om pasienten er henvist til det pasientsentrerte helsetjenesteteamet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Dette unike, tverrfaglige teamet har ansvar for å følge opp pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser som blir skrevet ut fra sykehuset.

Med hele teamet i lomma

Gjennom EU-prosjektet RemoAge skal de teste ut iPad som kommunikasjonsverktøy.

- I utgangspunktet planla vi at iPaden skulle ligge hjemme hos pasienten, og at han skulle bruke denne selv til å ringe oss opp på videokonferanse. I praksis ble det ikke slik, siden mange av pasientene i denne gruppen er både kognitivt og fysisk svekket. Derfor bruker vi det mest til kommunikasjon mellom helsepersonell, sier Hege Mathisen, sykepleier i pasientsentrert team.

- Det har hendt at jeg har reist ut til pasienter alene og møtt på situasjoner hvor jeg har behov for råd fra en sykepleier eller pasienten har behov for å snakke med en lege. Da er det helt supert å ha iPaden tilgjengelig slik at hjelpen bare er et tastetrykk unna, sier Monika Eriksen, fysioterapeut i teamet.

Finner opp nye bruksområder

Bruken av iPad har hatt en naturlig evolusjon i teamet, og de har kommet på nye måter å bruke iPaden på. For eksempel har de filmet situasjonen hjemme hos pasienten for senere å få råd fra kolleger.

- Ved et besøk hadde vi behov for råd fra fysioterapeuten. Vi filmet pasienten mens hun gikk opp trappa, men unnlot å filme hodet. Slik passet vi samtidig på personvernet.
Fysioterapeuten laget en video som forklarte hvordan pasienten skulle bevege seg for ikke å få vondt, og sykepleieren som reiste på hjemmebesøk kunne vise filmen.

Kvalitetsforbedrende

Elin Breivik, prosjektleder for RemoAge ved Nasjonalt senter for e-helseforskning skryter av medlemmene i pasientsentrert helsetjenesteteam:

- Denne entusiastiske gjengen har funnet måter å bruke iPaden på som vi ikke hadde tenkt på da prosjektet startet. Målet med prosjektet er å bedre informasjonsflyten og samhandlingen innad i teamet, med eksternt helsepersonell og med pasientene, og det kan vi allerede se at er i ferd med å skje.

Fakta:

  • Teknologien som brukes til videokonferansen på iPad er web rtc. Dette er en løsning basert på buffering som gjør at man fint kan ha videosamtale selv med middels god nettdekning.
  • Pasientsentrerte helsetjenesteteam er en tverrfaglig gruppe sammensatt av fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmasøyter, leger og sykepleiere.
  • Teamet har tilgang både til kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens journalsystemer.
  • EU-prosjektet RemoAge skal utvikle tjenester til folk som lider av alvorlige, kroniske og/eller sammensatte sykdommer basert på eksisterende kunnskap fra forskning og utvikling.