logo

Hvordan "måle tempen" på helsetilstand og livskvalitet?

Det pasienten sier om formen sin fra dag til dag, er vesentlig informasjon for at digital hjemmeoppfølging skal lykkes. For å få til en best mulig tjeneste, kan helsepersonell på sykehus og i kommune støtte seg på forskningsbaserte skjemaer og spørsmål.

Finn ut mer om Patient Reported Outcome Measures (PROM).

Webinar-plakat med Stein Arne Rimehaug og Kenth Louis Hansen Joseph.
Webinar om hvordan samle inn pasientrapporterte data til digital hjemmeoppfølging og kliniske studier. Foto: Ine Eriksen, UiO.
Vi ser for oss at PROM må være en sentral del av digital hjemmeoppfølging for de aller fleste kroniske sykdommer.

Hva er gode spørsmål å stille i digital hjemmeoppfølging? Det kan Patient Reported Outcome Measures (PROM) hjelpe deg med.

PROM er forskningsbaserte verktøy der pasienten "måler tempen" på egen helsetilstand og livskvalitet. Svarene har grenseverdier og setter premisser for oppfølging av helsepersonell i kommune eller på sykehus. Det er også mulig å endre spørsmålene basert på tidligere målinger, slik at de blir mest mulig aktuelle for pasienten.

Hvilke PROM-skjemaer finnes, og hva må du vite før du tar dem i bruk?

Presentasjon ved helsefaglig rådgiver Stein Arne Rimehaug ved Sunnaas sykehus og prosjektkoordinator Kenth Louis Hansen Joseph i PROMiNET ved Oslo universitetssykehus.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".