logo

Digital inkludering - et brukerperspektiv

Pensjonistforbundet og Blindeforbundet representerer en stor andel av brukerne som har utfordringer ved bruk av digitale helsetjenester. De delte deres erfaringer og snakker om veien videre på dette webinaret.

Arnt Beckstrøm Holte og Anne-Kari Minsaas jobber for at flest mulig skal kunne bruke digitale helsetjenester.
Arnt Beckstrøm Holte og Anne-Kari Minsaas jobber for at flest mulig skal kunne bruke digitale helsetjenester.

Kort sagt om digital inkludering

Anne-Kari Minsaas poengterte på webinaret at kommunen sparer 1 million kroner ved at man bor hjemme ett år til. - Da synes jeg at kommunen kan ta seg råd til å tilrettelegge med velferdsteknologi.

- Den som ikke har tilgang eller kan mestre teknologi, blir utestengt fra samfunnet, sier Arnt Beckstrøm Holte. Derfor er universell utforming alfa og omega, samt at kommunene har en lovpålagt ansvar til å tilby opplæring.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

For noen av oss er det like lett og naturlig å bruke digitale helsetjenester som det er å puste. Derimot finnes det mange personer som er ekskludert fra det digitale helsesamfunnet av ulike årsaker. Hvordan kan vi øke andelen av digitalt inkluderte borgere, og hva sier de selv om tilbudene de får?

Pensjonistforbundet og Blindeforbundet jobber aktivt for digital inkludering på vegne av deres medlemmer. Ambassadører og brukerrepresentanter tar frem tilgang til teknologi, universell utforming og opplæring som noen av de viktigste problemstillingene. På dette webinaret får du et innblikk i utfordringene de 600 000 digitalt ekskluderte innbyggerne har, og hva de mener om veien videre med digital inkludering.

Presentasjon ved seniorrådgiver Arnt Beckstrøm Holte ved Blindeforbundet og prosjektleder Anne-Kari Minsaas ved Pensjonistforbundet.