Digital hjemmeoppfølging i praksis – Larvik kommune deler sine erfaringer


Hvordan går en kommune over fra et prosjekt om digital hjemmeoppfølging til vanlig drift? Larvik kommune beskriver hvordan de er organisert, samhandler med relevante aktører og utfører tjeneste.

Linda Nilsen Augland delte Larvik kommune sine erfaringer så langt med digital hjemmeoppfølging.
Linda Nilsen Augland delte Larvik kommune sine erfaringer så langt med digital hjemmeoppfølging.

- Prøv å unngå diagnoser

Linda Nilsen Augland anbefaler at kommuner tenker bredt når det gjelder digital hjemmeoppfølging. - Tenk behov og målsetning heller enn diagnose. Da vil du få mange flere relevante pasienter, fortsetter hun.

Videre oppfordrer hun alle kommuner til å søke spredningsmidler, slik at digital hjemmeoppfølging kan bli et tilbud for alle, uansett hvor man bor.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

Sammen med fem andre kommuner, var Larvik kommune tidlig ute med å prøve digital hjemmeoppfølging. Nå innføres prosjektet som en tjeneste. Prosjektleder Linda Nilsen Augland mener at ett av suksesskriteriene for tjenesten er at både ansatte og pasienter er endringsvillige og mentalt innstilt på innovasjon. I stedet for å fokusere på diagnosen, flyttes fokus til pasientens behov. Pasienten blir spurt – hva er viktig for deg? Svaret kan være for eksempel, å kunne reise på hytta. Sammen med helsepersonell settes det da opp en personlig, digital egenbehandlingsplan. Augland beskriver prosessene som fører til at pasienten oppnår målet sitt på dette webinaret.

Presentasjon ved Linda Nilsen Augland, prosjektleder og sykepleier med mastergrad i Larvik kommune.

Larvik kommune deltok i Helsedirektoratets nasjonal utprøving av digital hjemmeoppfølging. Det nasjonale programmet ble presentert på et webinar i mars – se opptaket her. Du kan lese delrapporten fra Larvik her.