logo

CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene

Bakgrunn

CADMOS prosjektet forsøker ved hjelp av seriøse spill å lære barn i alderen 8-12 med type 1 diabetes å forholde seg til og takle sykdommen sin på en optimal måte.

Dette håper vi å få til ved å lage spill som er enkle å sette seg inn i, men allikevel morsomme å spille, der de kan eksperimentere med behandling av egen sykdom innenfor trygge rammer på virtuelle karakterer istedenfor seg selv.

Vi ønsker også å få til en synergistisk integrasjon med andre diabetes-relaterte oppfølgingsverktøy/selvhjelpsverktøy, som allerede blir brukt av barn i målgruppen. Videre er det et mål at barnas venner og familiemedlemmer også skal kunne delta i spillet og derigjennom får en bedre forståelse for hva det innebærer å leve med type 1 diabetes.

Mer informasjon om prosjektet

CADMOS_rapportering_2015v2.pdf 106 KB


Siden er sist oppdatert 14.12.2016

Prosjektkategori

Velferdsteknologi

Prosjektperiode

2015 - 2016

Prosjektleder

Gunnar Hartvigsen Gunnar Hartvigsen

Prosjektdeltakere

Svein-Gunnar Johansen Svein-Gunnar Johansen