CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene

Prosjektbeskrivelse

CADMOS prosjektet forsøker ved hjelp av seriøse spill å lære barn i alderen 8-12 med type 1 diabetes å forholde seg til og takle sykdommen sin på en optimal måte.

Dette håper vi å få til ved å lage spill som er enkle å sette seg inn i, men allikevel morsomme å spille, der de kan eksperimentere med behandling av egen sykdom innenfor trygge rammer på virtuelle karakterer istedenfor seg selv.

Vi ønsker også å få til en synergistisk integrasjon med andre diabetes-relaterte oppfølgingsverktøy/selvhjelpsverktøy, som allerede blir brukt av barn i målgruppen. Videre er det et mål at barnas venner og familiemedlemmer også skal kunne delta i spillet og derigjennom får en bedre forståelse for hva det innebærer å leve med type 1 diabetes.

Mål

Hovedmålet med CADMOS prosjektet er å utvikle en eller flere seriøse spill som kan hjelpe barn i 8-12 års alderen i rurale strøk med sin diabetesoppfølging.

Metode

Eksplorativt studie innenfor rammene av et doktorgradsløp. 

Konklusjon

Årsrapport 2015 CADMOS_rapportering_2015v2.pdf 106 KB

Prosjektleder

Gunnar Hartvigsen Gunnar Hartvigsen

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2015 - 2016

Sist oppdatert

07.03.2018