logo

Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å skape en enhetlig, integrert og samordnet modell for å tilby helsetjenester som skal skreddersys for behovene til ungdomshelsetjenesten, oppfordre unge til å velge en sunnere livsstil og forbedre tilgjengeligheten og kvaliteten på offentlige helsetjenester generelt.

Under gjennomføringen av prosjektet er ungdomsvennlige helsetjenester tilbudt på følgende fire områder: styrking av mental helse og forebygging av selvmord, helseforstyrrelser, overvekt og fedme, forebygging av seksuelt overførbare sykdommer og tidlig planlagt graviditet, samt forebygging av bruk av psykoaktive stoffer.

Metode

  • Samordningssenteret for tilrettelegging av ungdomsvennlige helsetjenester ble etablert i rom 104 i Public Institution Antakalnis Clinic. Koordinatoren til senteret Milda Vickutė koordinerer tilbudet for helsefremmende- og forebyggende tiltak, samt behandling, rådgivning og overvåkningstjenester.
  • Helsewebportalen for ungdom, www.sveikatostinklas.lt er opprettet. Eksperter forbereder, oppdaterer og publiserer ny og pålitelig informasjon om helseproblemer, samt tilpasser den til ulike målgrupper (spesialister og ungdom).
  • Spesielle algoritmer tilpasses og brukes i prosjektet.
  • Et unikt treningsprogram basert på prinsippene for kognitiv atferdsterapi er opprettet. Programmer integrert i ungdomshelseportalen vil gi detaljert informasjon om angst og depresjoner, samt øvelser og informasjon om hvordan man skal overvinne negative tanker, hvordan man lærer å løse problemer, og hvordan man kan vedlikeholde ferdigheter for håndtering av angst og depresjon. De opprettede treningsprogrammene vil inneholde lyd- og videoopptak. Unge mennesker og spesialister vil kunne bruke disse programmene selvstendig og gratis.
  • Treninger for tilbydere av ungdomsvennlige helsetjenester er planlagt. Hensikten med disse opplæringene er å forbedre spesialistenes kvalifikasjoner og kompetanse, tilby de nevnte tjenestene og bidra til å styrke samarbeidet mellom spesialister fra de ulike lands sektorer ved å ta opp ungdomshelseproblemer.

Konklusjon

Det forventes at den implementerte modellen vil bidra til forbedring av helse og livskvalitet, reduksjon av dødelighet, samt forbedring av sosial og økonomisk velvære hos målgruppen fra 14-29 år (23% av all befolkning) i Vilnius.

Mer informasjon

https://vilnius.lt/en/2016/09/...