logo

BETTEReHEALTH: Menneskelige, teknologiske og politiske faktorer for bedre koordinering og støtte til e-helse i afrika

Prosjektbeskrivelse

BETTEReHEALTH eller "Bedre e-helse for bedre helse" er et EU-finansiert prosjekt som koordineres av SINTEF. Konsortiumet består av afrikanske og europeiske partnere. BETTEReHEALTH tar utgangspunkt i en tilnærming basert i brukere/innbyggere sine erfaringer for å koordinere og støtte videreutviklingen av eksisterende strategiske partnerskap om e-helseimplementering for bedre helse i lav- og lavere mellominntektsland (LLMIL) i Afrika.

Fire regionale huber på det afrikanske kontinentet vil bli etablert: Tunisia for Nord-Afrika, Ghana for Vest-Afrika, Etiopia for Sentral og Øst Afrika. Malawi for Sør-Afrika. De regionale hubene vil involvere lokale og nasjonale interessenter samt interessenter i nabolandene i regionene. Hubene vil bidra til og gi tilbakemelding om prosjektets arbeidspakkeaktiviteter. Dette innebærer å invitere deltakerne til alle organiserte (digitale) arrangementer, være mottakere av og dele rapporter og resultater av prosjektet med målgruppen.

Styrken til BETTEReHEALTH er mangfoldet av de involverte partnerne, noe som vil bidra til en tverrfaglig og evidensbasert tilnærming til å formulere og implementere e-helsepolitikk og løsninger.

Mål

Å koordinere og støtte vellykket implementering av e-helse for bedre, mer tilgjengelige og effektive helsetjenester i afrikanske land. Spesifikke mål:

  • Samle data og kartlegge eksisterende e-helseressurser.
  • Adressere e-helserelaterte menneskelige faktorer, teknologiske faktorer og e-helserelaterte offentlige politiske faktorer.
  • Legge til rette for nasjonale e-helseinitiativer.
  • Formidle prosjektresultater for å informere sentrale interessenter.
  • Fremme europeisk-afrikansk e-helsesamarbeid.

Metode

Følgende metoder vil bli brukt til å nå målene:

  • Interessentanalyse
  • Registre: Registerutformingsmetoden vil bli brukt til å utforme et åpent tilgangse-helseløsningregister. Et e-helsepolicyregister for afrikanske LLMILer opprettes basert på den eksisterende WHO-katalogen med e-helsepolicyer for å fungere som en kilde til informasjon for identifiserte beste praksiser for implementering av e-helse.
  • Workshops og fokusgrupper
  • Metodikk for flere tilfeller
  • Systematisk litteraturstudie

Konklusjon

BETTEReHEALTH vil fremme og øke internasjonalt samarbeid innen e-helse. Prosjektet vil informere og styrke brukersamfunn og beslutningstakere i afrikanske land til å ta gode beslutningene knyttet til vellykket implementering av e-helse. BETTEReHEALTH vil også føre til økte muligheter for utvikling, adapsjon og bruk av e-helseløsninger for interessenter i afrika og europa med et overordnede mål om bedre helse i befolkningen gjennom høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet i helsevesenet.