FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet

Øvrige kontaktpersoner/Prosjektdeltakere

  • Astrid Grøttland, , tlf. 928 87 111
  • Ragnar M. Joakimsen, , tlf. 952 71300

Bakgrunn

Vi bruker mobiltelefon mer og mer i det daglige, også for helseformål. De av oss som har en kronisk sykdom, eller annen helseutfordring, har ofte en eller flere apper der vi samler data som gir oss bedre oversikt. Det som mangler i dag, er en måte å dele egen innsamlet informasjon med helsepersonell. Dette er spesielt relevant og nyttig for mennesker med kroniske sykdommer som for eksempel diabetes.

Dagens journalsystem støtter ikke mottak og lagring av pasient-innsamlet data, og pasientsystemene (hovedsakelig appene), er heller ikke forberedt for slik deling av data. Det er heller ingen mulighet i dag for å dele slik informasjon mellom for eksempel fastlegen og spesialisten på sykehuset.

Prosjektbeskrivelse

I vårt prosjekt har vi satt sammen aktører som har den nødvendige kunnskapen for å kunne utvikle løsninger for akkurat denne utfordringen.  Vi har valgt å starte med sykdommen diabetes. Diabetes kan representere mange andre helseutfordringer i og med at faktorer som mat, fysisk aktivitet, medisinering og egenmåling av for eksempel blodsukker er viktig.

Forskningsgruppen ved Universitetssykehuset i Nord Norge, ved det tidligere senteret NST, har jobbet med teknologi og diabetes i 15 år.  Gjennom sin erfaring med prosjekter som involverer både pasienter, helsepersonell og praktiske verktøy for begge gruppene (appen Diabetesdagboka og det web-baserte systemet Diabetes Share Live), har forskergruppen et godt utgangspunkt for å utvikle gode, anvendelige løsninger.  I tillegg er Norges største journalleverandør for sykehus, DIPS, samt to av Norges største journalleverandører for fastleger med i prosjektet, Hove Medical Systems og Infodoc. Sammen med Czech Technical University i Praha og Aalborg Universitet, samt UiT i Tromsø og NTNU i Trondheim, skal prosjektet forske på og utvikle sikre, brukervennlige systemer som vil ta dagens og framtidens teknologi i bruk for bedre samhandling mellom pasienten og helsevesenet.

Formål

Vi ønsker å øke kunnskapen om hvordan bruk av sikre teknologiske løsninger kan bidra til bedre kommunikasjon mellom pasienter og helsevesenet, og undersøke medisinske og økonomiske effekter av disse.

Prosjektpartnere

  • A UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

  • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

  • Czech Technical University in Prague

  • Aalborg University

  • NTNU - Trondheim Norwegian University of Science

  • DIPS ASA

  • HOVE MEDICAL SYSTEMS AS

  • INFODOC AS

Finansiering

Norges Forskningsråd (NFR), gjennom IKTPLUSS programmet.

Mer informasjon om prosjektet

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/247974/no

Prosjektbeskrivelse

Pasienter med en kronisk sykdom, eller annen helseutfordring, har ofte en eller flere apper som samler data for bedre oversikt. Det som mangler i dag, er en måte å dele egen innsamlet informasjon med helsepersonell. Dette er spesielt relevant og nyttig for mennesker med kroniske sykdommer som  diabetes. Dagens journalsystem støtter ikke mottak og lagring av pasient-innsamlet data, og pasientsystemene (hovedsakelig appene), er heller ikke forberedt for slik deling av data. 

Prosjektet er satt sammen av aktører som har den nødvendige kunnskapen om diabetes for å kunne utvikle løsninger for akkurat denne utfordringen. Forskningsgruppen har jobbet med teknologi og diabetes i 15 år. Gjennom sin erfaring med prosjekter som involverer både pasienter, helsepersonell og praktiske verktøy for begge gruppene (appen Diabetesdagboka og det web-baserte systemet Diabetes Share Live), har forskergruppen et godt utgangspunkt for å utvikle gode, anvendelige løsninger. Prosjektet skal forske på og utvikle sikre, brukervennlige systemer som vil ta dagens og framtidens teknologi i bruk for bedre samhandling mellom pasienten og helsevesenet.

Mål

Vi ønsker å øke kunnskapen om hvordan bruk av sikre teknologiske løsninger kan bidra til bedre kommunikasjon mellom pasienter og helsevesenet, og undersøke medisinske og økonomiske effekter av disse.