FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet

Prosjektbeskrivelse

Pasienter med en kronisk sykdom, eller annen helseutfordring, har ofte en eller flere apper som samler data for bedre oversikt. Det som mangler i dag, er en måte å dele egen innsamlet informasjon med helsepersonell. Dette er spesielt relevant og nyttig for mennesker med kroniske sykdommer som diabetes. Dagens journalsystem støtter ikke mottak og lagring av pasient-innsamlet data, og pasientsystemene (hovedsakelig appene), er heller ikke forberedt for slik deling av data.

Prosjektet er satt sammen av aktører som har den nødvendige kunnskapen om diabetes for å kunne utvikle løsninger for akkurat denne utfordringen. Forskningsgruppen har jobbet med teknologi og diabetes i 15 år. Gjennom sin erfaring med prosjekter som involverer både pasienter, helsepersonell og praktiske verktøy for begge gruppene (appen Diabetesdagboka og det web-baserte systemet Diabetes Share Live), har forskergruppen et godt utgangspunkt for å utvikle gode, anvendelige løsninger. Prosjektet skal forske på og utvikle sikre, brukervennlige systemer som vil ta dagens og framtidens teknologi i bruk for bedre samhandling mellom pasienten og helsevesenet.

Mål

Vi ønsker å øke kunnskapen om hvordan bruk av sikre teknologiske løsninger kan bidra til bedre kommunikasjon mellom pasienter og helsevesenet, og undersøke medisinske og økonomiske effekter av disse.