Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom

Ekstern prosjektdeltakelse/prosjektpartnere

  • Venerologisk poliklinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
  • Luis Fernandez Luque (University of Seville)

Formålet med studien er å se på effektene et spillbasert avtalesystem har på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk og effektene av en pedagogisk web app. En A / B testmetode brukes. Brukere fra Tromsø, i Nord-Norge, vil bli randomisert til en av de to versjonene av den spillbaserte webappen for seksuell helse på www.sjekkdeg.no.

Gruppe A vil bare få tilgang til informasjonsmateriell, mens gruppe B vil i tillegg få tilgang til et spillbasert avtalesystem med automatisk prioritering.

Finansiering

Helse Nord

Prosjektbeskrivelse

En studie for å se om et spillbasert avtalesystem har effekt på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk. Brukere fra Tromsø, i Nord-Norge, vil bli randomisert til en av de to versjonene av den spillbaserte webappen for seksuell helse på www.sjekkdeg.no.

Gruppe A vil bare få tilgang til informasjonsmateriell, mens gruppe B vil i tillegg få tilgang til et spillbasert avtalesystem med automatisk prioritering.

Mål

Formålet med studien er å se på effektene et spillbasert avtalesystem har på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk og effektene av en pedagogisk web app.

Metode

A/B testmetode.

Prosjektleder

Elia Gabarron Elia Gabarron

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

  • Luis Fernandez Luque, , University of Seville, Spain

Prosjektpartner

Finansiering

Helse Nord RHF

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2014 - 2016

Sist oppdatert

10.03.2018