Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom


Prosjektbeskrivelse

En studie for å se om et spillbasert avtalesystem har effekt på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk. Brukere fra Tromsø, i Nord-Norge, vil bli randomisert til en av de to versjonene av den spillbaserte webappen for seksuell helse på sjekkdeg.no.

Gruppe A vil bare få tilgang til informasjonsmateriell, mens gruppe B vil i tillegg få tilgang til et spillbasert avtalesystem med automatisk prioritering.

Mål

Formålet med studien er å se på effektene et spillbasert avtalesystem har på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk og effektene av en pedagogisk web app.

Metode

A/B testmetode.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Eksterne prosjektdeltakere

  • Luis Fernandez Luque, University of Seville, Spain
  • Artur Serrano

Samarbeidspartner

Finansiering

  • Helse Nord RHF

Fokusområde

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2014 - 2016

Sist oppdatert

08.07.2022