logo

Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom

Prosjektbeskrivelse

En studie for å se om et spillbasert avtalesystem har effekt på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk. Brukere fra Tromsø, i Nord-Norge, vil bli randomisert til en av de to versjonene av den spillbaserte webappen for seksuell helse på sjekkdeg.no.

Gruppe A vil bare få tilgang til informasjonsmateriell, mens gruppe B vil i tillegg få tilgang til et spillbasert avtalesystem med automatisk prioritering.

Mål

Formålet med studien er å se på effektene et spillbasert avtalesystem har på konsultasjonsfrekvensen ved en venerologisk poliklinikk og effektene av en pedagogisk web app.

Metode

A/B testmetode.