Karianne Mørken

Bio

Karianne er utdannet fysioterapeut og har klinisk erfaring fra kommune – og spesialisthelsetjenesten. Hun fullførte sin mastergrad i folkehelsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i 2022, og begynte å jobbe hos oss samme år. Mastergraden hennes har hovedvekt på epidemiologi og biostatistikk, og hennes forskningsinteresser inkluderer sosial ulikhet, livsstilssykdommer og helsetjenesteforskning.