LIFEBOTS Exhange


Prosjektbeskrivelse

LIFEBOTS logo

LIFEBOTS Exchange har som mål å forbedre tverrnasjonalt, tverrfaglig samarbeid innenfor området sosial robotteknologi. Prosjektet vil ha spesielt fokus på helse- og omsorgssektoren, og undersøke hvordan sosiale roboter kan inkluderes i menneskers liv.

LIFEBOTS Exchange er et prosjekt finansiert av Research and Innovation Staff Exchange (RISE), som er en del av Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). RISE-programmet støtter tverrnasjonalt, tverrfaglig samarbeid gjennom deling av kunnskap og ideer fra forskning til markedet og vice versa.

Mål

Det vil bli opprettet en kunnskapshub for sosial robotteknologi. Denne vil ha tre mål:

  1. Forbedre kompetansen til involverte medarbeidere.
  2. Bygg et nettverk som spenner over tre sektorer, nemlig akademia, industri og teknologibrukere.
  3. Skap et varig nettverk som vil være i drift også etter at forskningstilskuddene tar slutt.

Metode

LIFEBOTS Exchange har som mål å utvikle en holistisk forståelse for sosiale roboter i skjæringspunktet mellom pleie, brukerinteraksjon, teknologi og samfunn. Gjennom utveksling av forskere og medarbeidere tar prosjektet sikte på å øke kunnskapen om sosial robotteknologi og å øke samarbeidet mellom forskjellige fagdisipliner, sektorer og land.