Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester


Prosjektbeskrivelse

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet.

Mål

For informasjon om prosjektet se hjemmesiden:

https://forhelse.no/nb/

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Ekstern prosjektdeltaker

  • Tine Nordgreen, Helse Bergen HF,

    email hidden; JavaScript is required

Finansiering

  • Norges Forskningsråd

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2020 - 2027

Sist oppdatert

27.04.2021