Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester


Prosjektbeskrivelse

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet.

Mål

For informasjon om prosjektet se hjemmesiden: forhelse.no

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Ekstern prosjektdeltaker

  • Tine Nordgreen, Helse Bergen HF,

    email hidden; JavaScript is required

Finansiering

  • Norges Forskningsråd

Fokusområde

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2020 - 2027

Sist oppdatert

08.07.2022