Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester


Prosjektbeskrivelse

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet.

Mål

For informasjon om prosjektet se hjemmesiden: forhelse.no