Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester

Description

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet.

Goals

For informasjon om prosjektet se hjemmesiden:

https://forhelse.no/nb/