logo

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester

Description

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet.

Goals

For informasjon om prosjektet se hjemmesiden:

https://forhelse.no/nb/