Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge


Sammendrag av rapporten

MasterMind er et EU-prosjekt som har målsetting å øke tilgjengelighet av kvalitetssikret behandling for depresjon ved bruk av internettbasert terapi (iCBT) og videokonferanse. Utfordringer med kapasitet, likeverdige tjenester og tidligere positive erfaringer med e-helse bidro til deltakelse i prosjektet.

Prosjektet omfatter implementering av internettbasert kognitiv terapi og bruk av videokonferanse. Dette gjelder både bruk av videokonferanse i pasientbehandling, og ved samhandling med fastleger.

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-13

Forfattere

Erlend Bønes , Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm