Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi


Sammendrag av rapporten

Denne rapporten er sluttleveransen i prosjektet «Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi» ved Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratets Nasjonale velferdsteknologiprogram. Utredningen har undersøkt mangfoldet av velferdsteknologisk aktivitet i Norge og organisatoriske rammer og strukturelle effekter fra velferdsteknologiutprøvinger. Fem lands strukturelle og tilretteleggende forhold for utvikling av velferdsteknologi har blitt studert og speilet mot norske forhold. Prosjektet varte fra august 2016 til september 2017. Denne rapporten fremstiller funn fra arbeidet.

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-12

Forfattere

Undine Knarvik , Gunn Hilde Rotvold , Siri Bjørvig , Per Atle Bakkevoll