logo

Kritisk informasjon i Kjernejournal

Prosjektbeskrivelse

Estimat av prevalens i Norge av utvalgte tilstander som i Kjernejournal kan kategoriseres som kritisk informasjon (KI-tilstander). Prosjektet gikk fra januar 2017 til og med juni 2018. Prosjektbeskrivelsen utviklet seg gjennom hele forløpet.

Mål

Estimere prevalens for et utvalg av KI-tilstander.

Metode

Ikke-systematisk litteraturgjennomgang for utvalgte KI-tilstander, estimering av prevalens i norsk befolkning utfra lest litteratur.

Konklusjon

Det ble gjort estimater for fire KI-tilstander. Det ble beskrevet usikkerheter i dette arbeidet. Det er ikke mulig å gjennomføre slike estimater på en meningsfull måte på kort tid og for hele befolkningen. Det ble også påvist andre problemer i arbeidet med kritisk informasjon som man bør se nærmere på.