Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer


Prosjektbeskrivelse

Målet med denne studien er å følge, beskrive og bidra til økt semantisk og teknologisk interoperabilitet i elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) i helsetjeneste.

Semantisk interoperabilitet vil sikre en felles forståelse av det kliniske innholdet i EPJ-systemer over organisatoriske grenser gjennom utvikling av et nasjonalt arkiv for arketyper. Arketyper er gjenbrukbare strukturerte modeller av kliniske konsepter og kunnskap laget for å standardisere innholdet (variabler som for eksempel blodtrykk) i EPJ.

Metode

Undersøkelsen vil bruke kvalitative metoder, tolkning og etnografisk orientering.