Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal utvikle oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsprodusenter på e-helse området, gi innsikt i hvordan ulike fagområder arbeider med e-helse og øke tilgjengeligheten til resultater og informasjon om relevante fora for forskningsformidling.

Mål

Bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helseområdet ved å synliggjøre forsknings- og kunnskapsmiljøer, prosjekter og produksjoner, og relevante møteplasser og aktiviteter.

Metode

Databasesøk, kvalitativ metodikk og analyse.

Prosjektleder

Inger Marie Holm Inger Marie Holm

Prosjektdeltaker

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

21.08.2018