logo

Trendanalyse: fremtidens helse

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal identifisere og analysere ulike demografiske, politiske, kulturelle teknologiske, og klinisk-helsefaglige trender og drivere som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens helse og omsorg. Internasjonale så ved som nasjonale kilder skal benyttes, men ved bruk av internasjonale kilder skal relevans og betydning for norske forhold vektlegges.

Mål

Styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk virkemiddel og bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk i sektoren.

Metode

Dokumentanalyse.