logo

Faktaark 10-2016

Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy

Det er økende forventninger til at utvalgte datasett fra pasientstyrte mobile systemer skal gjøres tilgjengelig for helsepersonell via elektronisk pasientjournal (EPJ), som demonstrert i PatientViews utredning fra 2015 (resultater fra 31 land og 1.130 pasienter/helsearbeidere) [1]. I dette faktaarket oppsummeres utredninger, rapporter og litteratur (2015-2016) om presentasjon av pasientgenererte data under og mellom konsultasjoner.

Kilder til kunnskap om integrasjon av m-helsedata

Helsemyndighetene mangler tilstrekkelige resultater fra studier innen m-helse. Dette skyldes i stor grad at tradisjonelle standarder for testing og rapportering ikke er tilstrekkelige for slik teknologi [2]. For å avhjelpe denne utfordringen har WHO og mTERG utviklet mERA-sjekklisten [3].

Medisinske og operasjonelle krav til implementering av m-helse fra vitenskapelig litteratur:

 • Opplæring av helsepersonell [4, 5]
 • Fleksibilitet i IT-systemer [6, 7]
 • Samarbeid og medvirkning fra interessenter [8-10]
Figur 1: Modeller for dataintegrasjon for m-helse.

Alternativer for innsamling og deling av m-helsedata

Få formater og standarder er tilgjengelig for dataoverføring mellom m-helseverktøy og helsetjenesten. Men midlertidige konsepter finnes:

 • EU-kommisjonens retningslinjer: personvern for m-helseapper [11]. Forslag til «flerinteressent styringsmodell» for å håndheve overhold av EUs direktiv om databeskyttelse.
 • Enkelte protokoller for skydeling, foreslått som resultat av studier, for eksempel [12].
 • Modeller for integrasjon av m-helsedata [13].

Kommersielle apper tilfredsstiller enkelte krav

 • Apputviklere ønsker å støtte klinikeres arbeid med diagnostisering, behandling og planlegging for deres pasienter, med «oppfølging» som viktigste satsningsområde [14].
 • Enkelte kommersielle diabetesapper tilbyr datadelingsformater for pasienter og klinikere, for eksempel:
  - DiaSend [15],
  - Glooko [16],
  - Dexcom [17]
 • Andre apper, som Apple HealthKit, er brukt sammen med systemer som for eksempel en Epic-klient hos Duke Medicine, for å forsøke å integrere m-helse [18].

Referanser

 1. What patients and carers need in apps - but are not getting. 2015, PatientView: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-what-do-patients-and-carers-need-health-apps-are-not-getting.
 2. Commission, E. Which priorities for a European policy on multimorbidity? in Which priorities for a European policy on multimorbidity? 2015. Brussels: European Commission.
 3. Stroulia, E., et al., Home care and technology: a case study. Stud Health Technol Inform, 2012. 182: s. 142-52.
 4. Wang, J., et al., Smartphone interventions for long-term health management of chronic diseases: an integrative review. Telemed J E Health, 2014. 20(6): s. 570-83.
 5. Nielsen, J.A. and S.A. Mengiste, Analysing the diffusion and adoption of mobile IT across social worlds. Health Informatics J, 2014. 20(2): s. 87-103.
 6. Nielsen, J.A. and L. Mathiassen, Interpretive flexibility in mobile health: lessons from a government-sponsored home care program. J Med Internet Res, 2013. 15(10): s. e236.
 7. Yellowlees, P.M., Successfully developing a telemedicine system. J Telemed Telecare, 2005. 11(7): s. 331-5.
 8. May, C.R., et al., Integrating telecare for chronic disease management in the community: what needs to be done? BMC Health Serv Res, 2011. 11: s. 131.
 9. Huang, Y.-C. og Y.-L. Hsu, Social networking-based personal home telehealth system: A pilot study. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics. 5(4): s. 132-139.
 10. Commission, E., Code of Conduct on privacy for mHealth apps has been finalised, in Digital Single Market: Digital Economy & Society. 2016: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-conduct-privacy-mhealth-apps-has-been-finalised.
 11. Thilakanathan, D., R.A. Calvo, og S. Chen, Facilitating Secure Sharing of Personal Health Data in the Cloud. 2016. 4(2): s. e15.
 12. Ehrler, F.e.a. A comparison of four models: use of patient-generated mHealth data for patient care. Swiss Medical Informatics, 2016. 32.
 13. Research2guidance, mHealth App Developer Economics 2015: The current status and trends of the mHealth app market, in mHealth Economics Research Program. 2015: Research2Guidance.com.
 14. Diasend. 2015 [sitert 2015 25/09]; Tilgjengelig fra: https://www.diasend.com/no/. Equipment and Supplies: Company Overview of Glooko, Inc. 2015, Bloomberg L.P.: Bloomberg Business.
 15. Dexcom Inc (DXCM) Details. 2015 [sitert 2015 25/09]; Tilgjengelig fra: http://www.bloomberg.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=DXCM.
 16. Siwicki, B. Duke liberates Epic EHR data with Apple HealthKit and FHIR: Director of mobile technology strategy Ricky Bloomfield to discuss integration benefits at HIMSS16. 2016.